Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

DẬY MÀ ĐI.

Ngày 16-17 -4 nhân dân Đồng Tâm huyện Mỹ Đức H N biểu tinh khiếu kiện đòi lại đất đai bị cưỡng chế traí phép của nông dân
bị đàn áp khốc liệt cụ già 83 tuổi bị đánh gẫy xương và nhiều người thương tích... NHân dân cũng bắt hơn 30 cảnh sát cơ động để làm con tin...nghe bài hát dậy mà đi ... tôi dựa vào âm hưởng rất hay... nên tôi viết bài thơ... DẬY MÀ ĐI...đăng trên facebook Việt Nam...cùng chia sẻ.

Dậy mà đi,dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Bao nhiêu năm qua áp bức dân mình
Bao nhiêu dân oan mất đất mất nhà
Bao nhiêu năm qua bức bách dâng trào
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Dậy mà đi núi sông đang chờ
Dậy mà đi nối triệu vòng tay
Dậy mà đi sẽ có một ngày
Đập tan bè lũ quan tham bạo tàn
Đập tan xiềng xích gông cùm đứng lên
Dậy mà đi muôn triệu con tim
Đòi lại dân chủ nhân quyền tự do.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi
Dậy mà đi núi sông đang chờ
Dậy mà đi... muôn triệu vòng tay
Dậy mà đi xây dựng tương lai sáng ngời....

Tiến Trúc 18-4-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét